About

Hi! I am Arjan Westerhoff and work in the data center industry for more than 18 years, starting at Abovenet in 2000 and since the start 2003 at Schuberg Philis & atom86 until October 2018. October 2018 I started working for Royal HaskoningDHV and I have been until the end of 2019.

January 2020 I started working at Equinix as Global Energy Efficiency Program Manager with just one goal: making datacenters more energy efficient and sustainable.


The data center is a great industry. Lot’s of different technology’s combined in one building which are designed, build and operated for availability and the last years more focused on the efficiency and sustainability. I started this website to share about it.

At Schuberg Philis I was involved with a great project were we combined Aquifer Thermal Energy Storage – ATES with cooling towers. We are one of the first data centers making use of thermal energy storage in Holland.
The thermal storage is used to store free cooling energy obtained by cooling towers during the winter period to cool the data center in the summer.
With the new system we only create, transport and use no more cooling energy then needed.
If you want to know more about the project were 86% electrical energy for the cooling installation was saved, have a look at the case study

A large data center like Schuberg has, uses millions liters of cooling water every year and lots of chemical additives to prevent scale formation in the water cooling system. In search for a better solution, Schuberg Philis has been the first organization in the Netherlands to implement a new process. As a result, the discharge water has been reduced by more than 90% and the addition of external chemicals has completely stopped. If you want to know more about this project, have a look at this case study


Certification & Accreditation


Involvement in the last years


Recognition

Schuberg Philis finalist in 2013 Green Enterprise IT Awards – Retrofit of existing datacenter results in 86% decrease of energy usage

Nominated for the ICT Sustainability Award 2017

Schuberg Philis has been nominated for the ICT Milieu Award. The jury is impressed by how we managed to cool our datacenters without chemicals and 90% less water


Publications

IT Company saves 86 % energy with retrofit cooling installation ( Dutch )

Voor organisaties als banken en energiecentrales is het essentieel dat hun ICT altijd beschikbaar is. Daarom besteden ze dit uit aan experts als Schuberg Philis. Dit IT-bedrijf verduurzaamde onlangs de koelinstallatie van het eigen datacenter. Een grote uitdaging, want alles moest up and running blijven. Resultaat: een energiebesparing van 86 procent. Door Voxx in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Energy innovation in the Netherlands: Innovators talking 2014 ( Dutch )

In de publicatie ‘Innovators aan het woord’ staan 25 energie-innovatieprojecten centraal. Voor andere bedrijven en onderzoekers zijn deze projecten zeer leerzaam en inspirerend. Vaak is niet precies bekend hoe een innovatie in de markt is gezet na afloop van het project. Waarom is een technologie juist wel of juist niet verder ontwikkeld? Welke lessen leerden de betrokken innovators? En welke adviezen zouden zij collega-innovators geven? Dat komt allemaal aan bod.
De projecten zijn ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd met subsidie vanuit de beleidsprogramma’s Energie Onderzoek Subsidie (EOS), Innovatieagenda Energie (IAE) en Topsector Energie (TSE). Door Peter Paul van Kempen in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Datacentra doen hun best om energiezuinig te zijn (Dutch)

Het aantal datacentra zal de komende jaren flink groeien. Wat gebeurt er in die betonnen dozen?

Hoe maken we restwarmte winstgevend ?

Zijn datacenters onderdeel van ons stedelijk ecosysteem? Dit was het onderwerp van Martien Arts van Royal HaskoningDHV tijdens het Datacenter Restwarmte & Innovatie-congres georganiseerd door de Dutch Data Center Association op 10 oktober 2018. Hij liet aan de hand van cases zien hoe de warmte van datacenter-projecten een winstgevende energie-oplossing in stedelijke gebieden kan zijn. Met onder meer de ‘lessons learned’ van projecten die al in Scandinavië zijn gerealiseerd, toonde Arts aan hoe we op een praktische manier datacenters kunnen inzetten als een betrouwbare leverancier voor warmte in stedelijke gebieden.

Door data-analyse geoptimaliseerd beheer van datacenters

Nederland is het land van de datacenters waar organisaties zoals Microsoft, Google, Equinix, Interxion en veel anderen flink blijven uitbreiden. Veel wereldwijde IT-organisaties zijn aanwezig in de Nederlandse datacenters. In deze datacenters wordt een grote hoeveelheid data opgeslagen die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. De data over deze datacenters zelf worden echter nagenoeg nooit geanalyseerd. Zouden we dat wel doen, dan ontstaan zeer interessante kansen om het operationeel beheer van datacenters drastisch te verbeteren.

Gebruik van water en chemicaliën in DC’s kan fors omlaag

Bij het vergroenen van datacenters lijkt de aandacht meestal uit te gaan naar het verminderen van de uitstoot van CO2 of het terugdringen van het energieverbruik. We vergeten nog wel eens om ook het waterverbruik van een datacenter te bekijken, meent Arjan Westerhoff. Hij is al jaren bezig met watergebruik, waterbesparing en de kwaliteit van water in datacenters. Zijn conclusie? De hoeveelheid water die een datacenter gebruikt voor koeling kan tot wel 90% verlaagd worden. En ook het gebruik van
chemicaliën kan fors omlaag of zelfs geheel naar nul worden teruggebracht.


Speaker or panel member at