Leerzame bijeenkomst over kansen WKO-systemen bij datacenters

Woensdag 17 mei was het Gebruikersplatform Bodemenergie te gast bij Schuberg Philis, leverancier van ICT-diensten, voor een uitwisseling van kennis over bodemenergie bij datacenters.

Circa 40 geïnteresseerden vanuit verschillende beroepsgroepen kwamen naar de workshop ‘Bodemenergie bij datacenters? Kansen voor een duurzame energievoorziening’. Tijdens de workshop deelden meerdere ervaringsdeskundigen hun bevindingen over het gebruik van bodemenergie bij datacenters en welke mogelijkheden en uitdagingen dit oplevert. Ook gingen deelnemers in discussie over hergebruik van energie uit datacenters.

Om een optimale uitwisseling van informatie tussen de deelnemers van de workshop te creëren, koos het Gebruikersplatform voor een interactieve invulling van het programma. Net als bij de workshop die het gebruikersplatform een week eerder organiseerde, bestond het programma uit een plenair gedeelte en een gedeelte waarin deelnemers met elkaar in gesprek gingen tijdens rondetafelgesprekken. Dagvoorzitter Henk van Zoelen trapte de workshop af met een woord van welkom. Arjan Westerhoff van Schuberg Philis en Hans Schelvis van Equinix presenteerden daarna hun case, gevolgd door een kort vraaggesprek met Van Zoelen en ruime gelegenheid voor vragen vanuit de zaal.

Integraal denken

Tijdens de presentaties gingen Westerhoff en Schelvis in op de specificaties van hun WKO-systemen, noemden ze de kengetallen van de WKO’s en vertelden zij hoe zij het beheer en het onderhoud van de installaties regelen. Arjan Westerhoff van Schuberg Philis gaf tijdens zijn presentatie aan dat het ICT-bedrijf een energiebesparing van 86% realiseerde door de integratie van het WKO-systeem in de bestaande systemen. Beide sprekers benadrukten het belang van integraal denken bij het hanteren en onderhouden van een WKO-installatie. “Het is een dynamische keten”, vatte Schelvis het treffend samen. “Alles staat met elkaar in verbinding”.

Rondetafelgesprekken

In de pauze die volgde, konden deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de al behandelde stof en nadenken over welke tafels zij in de rondetafelgesprekken wilden aandoen. Aan vier verschillende tafels presenteerden vier betrokkenen hun showcase. De aanzittenden aan de ronde tafels konden daarna onder leiding van de tafelvoorzitter vragen stellen, discussiëren, informatie delen en meedenken met de tafelgenoten. Deze werkwijze zorgde voor veel interactie tussen alle deelnemers en bracht nieuwe inzichten en ideeën voor de toekomst. De workshopdeelnemers waren na afloop van de rondetafelgesprekken dan ook unaniem van mening dat deze opzet bijdroeg aan de onderlinge kennisuitwisseling. Aan het einde van de twee sessies met rondetafelgesprekken vatte de tafelvoorzitters de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken aan hun tafel voor de aanwezigen samen.

Rondleiding en borrel

Na de rondetafelgesprekken gaf Arjan Westerhoff geïnteresseerde deelnemers een rondleiding langs de serverruimtes, de noodstroomvoorzieningen, de koelinstallaties en het WKO-systeem. De rondleiding gaf bezoekers een mooi inkijkje in een modern datacenter, dat sinds 2000 in bedrijf is. De workshopdeelnemers sloten de dag af met een informele netwerkborrel, waarbij zij met andere deelnemers konden napraten over de succesvolle bijeenkomst.

Bovenstaande publicatie is een copy van het artikel op de website van het Gebruikersplatform Bodemenergie

One thought on “Leerzame bijeenkomst over kansen WKO-systemen bij datacenters

Comments are closed.